Södra kyrkogården, Nacka

“Södra kyrkogården, vid Dammtorpssjön, är församlingens äldsta och minsta kyrkogård och dateras från 1642. Ända in på 1960-talet uppläts här nya gravar. Numera sker endast gravsättningar i redan upplåtna gamla gravar. Den lilla kyrkogården ligger idylliskt i en brant skogssluttning. Här fanns Nackas första kyrka – ett litet träkapell som revs när den nya kyrkan byggdes. Gravarna vittnar om forna tiders gravkultur.”
Källa: Nacka församling

2 Comments

    1. Author

      Visst är det fint? Trevligt att människan anpassar sig till naturen istället för tvärtom. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *