“There’s a big empty hole in my chest now where my heart was, and a hole in the sky where God used to be.” Larry Jon Wilson, Heartland. När det är så, då är det fint att ha vänner som säger kom hit! Så jag tillbringade helgen i Sörmland ochContinue Reading