Vad är Ehlers-Danlos Syndrom (EDS)?

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en ärftlig bindvävsdefekt, man föds alltså med det. Vanliga symtom är överrörliga och instabila leder, långvarig och ofta svår smärta, skör hud samt svår trötthet (fatigue). Det är också mycket vanligt med luxationer (leder går ur led), subluxationer (leder som inte är fullt ur led men i fel läge), graviditetskomplikationer, svårigheter att sys kirurgiskt m.m.

Här kan du läsa mer:

Riksförbundet för Ehlers-Danlos Syndrom

Sällsynta Diagnoser

Ehlers-Danlos Support UK

The Ehlers-Danlos Society