Träffar: 54Ibland är en del av diagrammet markerat, t.ex. så här: eller så här: Det är helt enkelt motsvarigheten till parenteser i det skrivna mönstret och betyder att du ska upprepa det som är innanför markeringarna. Mittendelen av mönstret kanske ska stickas 10 gånger och om man skulle rita utContinue Reading

Träffar: 228Ett diagram består av rutnät där 1 ruta motsvarar 1 maska., 1 ruta = 1 maska. Diagrammet visar maskorna som du ser dem från rätsidan (om inget annat står i beskrivningen). För att veta hur maskan ska stickas finns en teckenförklaring, läs alltid igenom den noga innan du börjar.Continue Reading