Botkyrka kyrka och Botkyrkamonumentet

“Den första kyrkan på platsen var en träkyrka som uppfördes år 1129, nuvarande stenkyrka går tillbaka till år 1176.”
Källa: Wikipedia

“Botkyrkamonumentet (Södermanlands runinskrifter 286) är en gravvård över Sankt Botvids bror Björn, som år 1129 lät uppföra föregångaren till nuvarande Botkyrka kyrka i Botkyrka kommun. Monumentet är en runsten från mitten av 1100-talet, som liknar långskeppet för en stenkyrka. Gården Hammarby, där Sankt Botvid enligt legenden växte upp, omnämns i stenens runskrift. En kopia av stenen står utanför Botkyrka kyrka medan originalet finns på Historiska museet i Stockholm.”
Källa: Wikipedia

2 Comments

 1. Cecilia N
  August 21, 2018

  Botvid sägs ha tagit till sin uppgift att gå på alla stigarna i området för att hålla dem öppna.
  Samhällsansvar!

  Reply
  1. Ulrika
   August 22, 2018

   Klok man. 🙂

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *